BOOK
Tien etuden voor beiaard

Contents:   › Balkom, Sjef van | Studie voor beiaard
› Borghuis, Karel L. | Rondo
› Bos, Chris | Kalamatianos, fantasia
› Franken, Wim | Polyritmische Studie
› Hart, Leen 't | Romantische Prelude
› Jong, Addie de | Etude
› Klerk, Albert de | Polyfone Concertetude
› Oomen, Bertus | Repetitie-etude
› Ritter, Rien | Etude concertante
› Vogel, Willem | Melodische Etude

Order from:
 
Stichting Beiaard Centrum Nederland
Grote Spui 11  E-mail
3811 GA Amersfoort  Visit home page
Nederland
Phone +31 (33) 475 26 38