BOOK
Hedendaagse Vlaamse composities

Contents: › Byloo, Jean-Paul | Rozenbergvariaties
› Devreese, Frédéric | Toccata
› D'hollander, Geert | Encounters…
› Geloen, Ludo | Mountain run
› Ingelgem, Kristiaan van | Ein Feste Burg, koraalfantasie
› Straeten, Geert Van Der | Minnelonk opus 29

Order from:
 
Vlaamse Beiaard-Vereniging  E-mail

Price:   EUR ??,00  (+ dispatch costs) - 50 pages