REIZENDE BEIAARD

DE PALTZ


Stokkenklavier:   c1 – d1 – e1 – chrom. – c6
Aantal klokken:   59    (toets c1 verbonden aan klok c1)
Gewicht klokken:   10.957 kg
Eigenaar:   E.S. Raatjes
Adres:   Heltenbosdijk 35
  NL-6006 RZ Weert
  Nederland
Telefoon:   +31 (495) 56 42 36
Telefax:    

 
  • De opmerkelijke reizen van Reizende Beiaard De Paltz